בפרק זה גיל ונועה משוחחות על המיקרוביוטה – אוסף חיידקי המעיים שלנו שחשובים לא רק לתפקוד תקין של מערכת העיכול אלא גם לתפקוד תקין של המוח.