הקשר בין מיינדפולנס והיכולת לייצר סביבה תומכת צרכים פסיכולוגיים בסיסיים בבתי ספר וכיתות לימוד

אנו חוקרים את ההשפעות של התכנית החינוכית שלנו – תכנית בית ספר סגול לטיפוח חברתי-רגשי מבוסס מיינדפולנס – על צוותים חינוכיים ותלמידים ותלמידות. אנו מתעניינים בשאלה כיצד תהליכים של מיינדפולנס ולמידה חברתית-רגשית תומכים ביכולת של בתי ספר להפוך לארגונים קשובים ותומכי צרכים. כמו כן אנו חוקרים כיצד טיפוח מיינדפולנס בקרב הנהגת בית הספר והצוותים החינוכיים מאפשרת להם לתמוך בצרכים שלהם עצמם, בצרכים של עמיתיהם ועמיתותיהן ובצרכים של תלמידים ותלמידות. לבסוף אנו חוקרים כיצד שילוב של תהליכי הערכה קצרים הבודקים תמיכה בצרכים בכיתות מגביר יישום ואפקטיביות של פרקטיקות של פדגוגיה מתבוננת.