הבנת המרכיבים והמנגנונים בבסיס מיינדפולנס ותרגולים אחרים אשר מטפחים רווחה נפשית

כיצד תרגולי מיינדפולנס תומכים ברווחה נפשית ובריאות מנטלית? אנו מתמקדים בהבנת המנגנונים הספציפיים שאנו משערים שמובילים לגמישות גדולה יותר של היכולת לווסת רגשות. כלומר, היכולת לבחור מרגע לרגע את אסטרטגיית הוויסות האדפטיבית ביותר לטובת התמודדות עם רגשות לא נעימים. אנו טוענים שמנגנונים אלו אחראים להשפעה של מיינדפולנס על רווחה נפשית. מנגנון אחד כזה הוא עליה ברגישות למידע אינטרוספטיבי (מידע חושי שמגיע למוח מהאיברים הפנימיים) שתומכת בגמישות גבוהה יותר בבחירת אסטרטגיות לוויסות רגשי.

מנגנון נוסף שאנו חוקרים הוא גמישות קשבית. גמישות קשבית היא היכולת להזיז, להרחיב ולצמצם את הקשב, וכן להניע אותו ממיקוד בגירויים חיצוניים למיקוד בגירויים פנימיים (גופניים). אנו מאמינים שמידת הגמישות הקשבית משפיעה על גמישות רגשית ולכן על רווחה נפשית ובריאות מנטלית.

בנוסף, אנו משערים ששימוש נרחב במטאפורות כפי שמקובל בתרגולי גוף-נפש שונים הוא רכיב חשוב בתרגולי מיינדפולנס ולכן אנו חוקרים האם שימוש כזה מעלה את היכולת של מתרגלים לגלם וליישם את האיכויות שהתרגול מקנה להם בשגרה – במהלך סיטואציות יומיומיות.