הבנת המנגנונים הפיזיולוגיים של חמלה ואמפתיה

חמלה ואמפתיה הן שתי איכויות חיוניות לרווחה נפשית אישית וחברתית. בסדרת מחקרים, פיתחנו אמצעים לבחון סינכרון בין-אישי פיזיולוגי ורגשי ואנו משתמשים בהם על מנת להבין את הקשר בין אמפתיה, מצוקה רגשית, חמלה-עצמית וחמלה.