מיינדפולנס כאמצעי להפחתת קיטוב ותמיכה בתהליכי ריפוי בקרב קהילות ואוכלוסיות שונות במצבי סכסוך

שיח חברתי אפקטיבי הוא חיוני לטובת התהליך הדמוקרטי וטיפוח של רווחה חברתית. ואולם, השיח הפוליטי והחברתי העולמי מאופיין בפילוג משמעותי וסכסוכים בעלי מטען רגשי עמוק בין קהילות בעלות נקודות מבט ותפיסות שונות. העלייה ברגשות קשים כלפי יריבים פוליטיים מובילה לקיטוב חברתי והעמקת שסעים חברתיים. האם מיינדפולנס יכול להיות רלוונטי על רקע זה? בסדרה של מחקרים, אנו בוחנים האם מיינדפולנס יכול להפחית תפיסות שליליות כלפי אנשים מקבוצות חברתיות אחרות, להעלות מוטיבציה להגיע ליישוב סכסוכים ולאפשר יצירת שיח מכבד ואפקטיבי בין קבוצות חברתיות שונות במקום סכסוך המלווה באלימות.